Material vi jobbar med

Järnskrot

Järnskrotet är det som styr vår verksamhet. Vi har möjlighet att ta emot ca 100 ton skrot per dag för balning. Vi behandlar det vi får in genom sortering, pressning och balning innan vi levererar till järnverk som smälter skrotet till nytt stål.

Metaller

Vi handlar med de flesta förekommande metaller men det största vikten ligger på koppar, mässing, aluminium och rostfritt. Ring för dagspriser!

Batterier

Vi tar emot bly/syra batterier och betalar enligt följande: Ring för dagspriser!

Wellpapp

På årsbasis tar vi emot c:a 1000 ton wellpapp. Vi använder oss av en effektiv papperspress av märket Presona för att göra balar som sen levereras till pappersbruk.

Emballageplast

På plastsidan tar vi emot emballageplast och sträckfilm som är rent från smuts m.m. Vi tar även emot plast rullade på bobiner.